Skip to main content

Judo děti

Kodokan Judo je celý název japonského bojového umění založeného profesorem Jigorem Kanem, rozšířeného po celém světě a známého jen jako Judo. Kodokan Judo využívá dva principy: minimální úsilí – maximální účinnost („Seiryoku-zenyo“) a vzájemný prospěch („Jita-kyoei“).

První princip znamená využívat co účinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře. 

Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi neboť judo nemůžete cvičit sami.


Petr Kalina
instruktor